علوم راهنمایی

درس علوم راهنمایی

 

بسمه تعالی

( طرح درس آموزشی ویژه یک موضوع درس )

ماده درسی: علوم تجربی                             موضوع درس:  دستگاه دفع ادرار                                 مدت ( دامنه ):  30 دقیقه                         نام معلم:علیجان زاده

اقدامات قبل از تدریس

اجرای تدریس( فرایند یاددهی – یادگیری وتعامل تجربیات )

اهداف کلی

اهداف رفتاری

روش تدریس

مدل کلاس وگروه آموزشی

رسانه آموزشی ویژه

ایجاد ارتباط وانگیزه سازی

ارزشیابی تشخیصی

فعالیت های معلم و

دانش آموز

ارزشیابی تکوینی وپایانی

فعالیت های خلاقانه

 دانش اموز

تعیین تکلیف

عمومی-گروهی-انفرادی

آشنا ساختن دانش آموزان با دستگاه دفع ادرارواهمیت آن برای بدن-درباره ی بیماریهای کلیوی مثل سنگ کلیه و.....اطلاعاتی کسب می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف)دانستنی ها:

دستگاه دفع ادرار را بشناسد-کارکلیه را بداند.

ب) مهارت ها: کار دستگاه دفع ادرار را بگوید- شکل دستگاه دفع ادرار را بکشد-کالبد شکافی کلیه را انجام می دهد-اندام های دفعی بدن را بشناسد.

ج) نگرش ها:

در بحث گروهی وکارگروهی همکاری می کند-نظم گروه را رعایت می کند-محیط کار را تمیز نگه می دارد- دربحث گروهی به نظرات دیگران توجه کرده وبه دوستان خود احترام می گذارد.

به روش فعال دانش آموز محوری-مباحثه-توضیحی-پرسش وپاسخ-انجام دادن عملی.

به صورت گروهی و دور هم نشستن .

کتاب- ماژیک های رنگی-تخته-کامپیوتر- فیلم کالبد شکافی کلیه-فیلم انواع سنگ کلیه وتوصیه پزشکی-کلیه گوسفند-فرم سفید آزمایشگاه-کیسه تشریح-دست کش.-ماکت کیسه هوایی .

سلام واحوالپرسی-ذکری ازنام خدا-یک بیت شعر ازمحرم روی اسلاید-حضور وغیاب –بررسی تکالیف وقراردادن نمره سرگروه(برای هر جلسه ،سرگروه از زیر گروه های خود پرسیده ونمره ی آن ها را در ورق مخصوص کار گروهی وارد می شود)

- کار کیسه هوایی را توضیح دهد(بااستفاده از ماکت دست ساز دانش آموزان)

-کار دستگاه گردش خون چیست؟

-

1- ایجاد انگیزه : خون در کدام قسمت بدن تصفیه شده تا مواد زائد از آن خارج شود؟

2- ارائه درس: با توجه به شکل دستگاه دفع ادرار (اسلاید) قسمتهای مهم دستگاه دفع ادرار را نام برده وکار هر یک را به کمک ونظر دانش آموزان توضیح داده،-طرز تشکیل ادرار به کمک اسلاید_ از یک دانش آموزخواسته شده تا با توجه به توضیحات موجود در فیلم کالبد شکافی کلیه،گلیه ی گوسفند را باز کرده وقسمت های مختلف کلیه را به دوستان خود نشان بدهد._دیدن اسلاید بافت پوششی کلیه زیر میکروسکوپ _ نشان دادن اسلاید مولاژ کلیه_فکر کنید کتاب با کمک اسلاید شکل های دستگاههای بدن_پخش فیلم ،تهیه شده از آزمایشگاه در مورد سنگ کلیه.

_از یکی از افراد گروه خواسته می شود شکل دستگاه دفع ادرار را روی تخته بکشد.

_از دانش آموز گروه دیگر خواسته می شود با کمک مولاژ کلیه اجزای دستگاه دفع ادرار را برای دوستان خود توضیح دهد.

 

_روی اسلاید،جواب سؤالات را در جدول پیدا کنند.

_ در یک گروه ،هر یک از دانش آموزان نقش یکی از قسمتهای دستگاه دفع ادرار را بر عهده گرفته وهر یک نقش خود را می گوید.

_ انفرادی:دادن  یک نمونه نتیجه ی آزمایش به دانش آموزان، به صورت فتوکپی ،تا به سؤالات آن پاسخ دهند.

_ گروهی:

1- در مورد دیالیز از بیمارستان یا دوستان وآشنایانی که اطلاعاتی در این مورد دارند مطالبی را به صورت روزنامه ی دیواری تهیه کنید.

2- در باره ی بیماریهای کلیه مثل التهاب کلیه (نفریت)که ممکن است منجر به از کار افتادن کلیه ها شوند اطلاعاتی را جمع آوری کرده به کلاس ارائه دهید.

3- تصور کنید که شما کلیه ای در بدنتان هستید،اکنون درباره ی شکل ظاهری،مکان قرار گرفتن در بدن ،کار واین که چه فوایدی برای سایر قسمتهای بدن داریدرا بیان کنید.

 

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۶/۲۱ساعت 16:41  توسط ک-علی جانزاده  |